TypeScript workshop

Sinds 2017 weet TypeScript elk jaar weer een plekje te bemachtigen in de top 5 van most loved programming languages (Stack Overflow Developer Survey). Dat is niet vreemd, want TypeScript biedt veel voordelen ten opzichte van het gebruik van puur JavaScript. Denk daarbij vooral aan verhoogde productiviteit en code kwaliteit. Development tijd kan omlaag kan en ook de kans op bugs neemt flink af.

TypeScript kan gezien worden als een "extra laag over JavaScript", waardoor het makkelijk instappen is voor developers die al bekend zijn met JavaScript. Aan de andere kant zal het voor backend developers die weinig tot geen JavaScript ervaring juist natuurlijker aanvoelen dan JavaScript, vanwege de aanwezigheid van een type-systeem.

Gezien de vele voordelen van TypeScript begint het gebruik ervan steeds gangbaarder te worden. Vrijwel alle Angular applicaties worden ontwikkeld in TypeScript. Tegelijkertijd zien we ook bij React en Vue een verschuiving richting het gebruik van TypeScript. Naast de frontend valt er een vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen voor backends die ontwikkeld worden voor Node.js. Inmiddels worden ook veel Open Source libraries ontwikkeld met TypeScript of zijn er type definities voor beschikbaar.

Doelgroep

Deze TypeScript workshop is bedoeld voor developers die al ervaring hebben met JavaScript of een met programmeertaal als Java, Kotlin of Scala. Ook als je al ervaring hebt met TypeScript is deze workshop interessant. TypeScript biedt namelijk erg veel mogelijkheden. Naast de basisconcepten wordt er ook uitvoerig aandacht besteedt aan de geavanceerde features die TypeScript zo krachtig en geliefd maken.

Opbouw

De workshop begint met een korte introductie van wat TypeScript is en hoe dit zich verhoudt tot JavaScript. De voordelen van het gebruik zullen direct duidelijk worden aan de hand van enkele praktische voorbeelden.

Na deze introductie beginnen we met de basisconcepten van TypeScript en zullen geleidelijk steeds meer nieuwe en geavanceerdere onderdelen van de programmeertaal worden behandeld. De theorie wordt met praktische voorbeelden geïllustreerd en na elk onderdeel volgt een aantal korte praktische opdrachten. Deze opbouw maakt de workshop toegankelijk voor developers met uiteenlopende kennisniveaus en de praktische insteek zorgt ervoor de kennis die wordt opgedaan eenvoudig in de praktijk kan worden toegepast.

In de workshop zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wat TypeScript is en hoe het werkt
 • De basis: type annotations en de primitive data types
 • Array types en tuples
 • Objects, interfaces en classes
 • Structural type systems
 • Enums
 • Function types
 • Callable en constructable interfaces
 • Type aliases
 • Union types
 • Type guards, type narrowing, type predicates en discriminated unions
 • Literal types
 • Strict null checking
 • Optional properties & parameters, optional chaining en nullish coalescing
 • Intersection types
 • Function overloads
 • De speciale types: any, unknown, never, void, undefined en null
 • Indexable types en indexable signatures
 • Generics, generic constrains, conditional types en mapped types
 • Built-in utility types

Interesse?

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan contact met ons op. Wij geven graag extra informatie over de workshop en bespreken de mogelijkheden!